Danube Geotour

VALORIZAREA PATRIMONIULUI GEOLOGIC PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI SUSTENABIL ȘI INOVATOR ÎN GEOPARCURI DIN REGIUNEA DUNĂRII

Acronim: Danube GeoTour

Programul: Programul de Cooperare Transnațională pentru Regiunea Dunării 2014-2020

Nr. de referință: DTP1-226-2.2

Axa prioritară: PA2, Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării

Partener Leader: Idrija Heritage Centre- Idrija Geopark (SLO),

Parteneri:

–       Balaton-felvidéki National Park Directorate (H),

–       Styrian Eisenwurzen (A),

–       ”Nature Park Papuk” – Instituție publică (CRO),

–       ARGE Geopark Karavanks (A/SLO),

–       Institutul Republicii Slovenia pentru Conservarea Naturii (SLO),

–       Bakony & Balaton Regional Tourism Nonprofit Ltd. (H),

–       Bohemian Paradise Geopark – ONG (CZ),

–       Universitatea din București (RO),

–       Universitatea din Presov (SL),

–       Public Enterprise National Park Djerdap (SRB).

Alți 3 parteneri strategici sunt asociați în proiect pentru asigurarea unui nivel înalt al calității acțiunilor implementate

–       Humanpolis ltd / Rokua Geopark (F),

–       Naturtejo – Tourism Company (P)

–       Global Geoparks Network (FR).

Durata proiectului: 1.1.2017- 30.6.2019

Bugetul în Euro:

Total: 1666362,5

Contribuția ERDF: 1328063,36

Contribuția IPA: 88344,75

Contribuția ENI: 0

Obiectivul principal al proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea strategică și de management în scopul de a dezvolta soluții practice pentru promovarea geodiversității/patrimoniului geologic utilizând tendințele de creștere ale pieței privind dezvoltarea turismului sustenabil în 8 geoparcuri din Regiunea Dunării.

Prin implementarea într-o manieră integratoare, proiectul va răspunde următoarelor provocări:

 • Evitarea și/sau gestionarea impactului și presiunilor negative asupra mediului a turismului de tip Geoparc;
 • Valorificarea potențialului oferit de valorile și brandul Geoparc în scopul dezvoltării socio-economice și stimulării comunităților și inițiativelor locale în realizarea de noi  geoproduse sustenabile și inovatoare în teritoriile din cadrul proiectului Danube GeoTour;
 • Prezentarea geodiversității într-un mod atrăgător, accesibil și ușor de înțeles;
 • Utilizarea sinergiilor oferite de alăturarea dintre educație și marketing în vederea conștientizării importanței geoparcurilor în regiunea Dunării;
 • Proiectul va avea ca rezultat comun dezvoltarea de produse Danube GeoTour sub forma unei varietăți de itinerarii, geoproduse inovatoare și geosite-uri a căror interpretare se bazează pe un patrimoniu natural, cultural și geografic unic din regiunea Dunării.

Grupuri de lucru

 • WP 1: Management de proiect
 • WP 2: Activități de comunicare
 • WP 3: Geoparcul cu și fără limite
 • WP 4: GeoProduse cu personalitate
 • WP 5: GeoInterpretare
 • WP 6: GeoParteneriate&Marketing

Obiective specifice

 1. Să răspundă provocării comune de a stabili un echilibru între dezvoltarea conservării și a geo-turismului în geoparcuri. Aceasta implică definirea și analizarea oportunităților și constrângerilor comune în ceea ce privește dezvoltarea geo-turismului durabil și definirea unui set de măsuri comune referitoare la managementul presiunilor, a variațiilor negative și a noilor forme de turism în geoparcuri (ex. colectarea de fosile, parcurile de aventură etc).
 2. Să dezvolte, să pună în aplicare și să evalueze într-o manieră inovatoare geoproduse și interpretarea geositurilor de pe teritoriul celor 8 Geoparcuri participante la proiect. Acționând printr-o strânsă colaborare între parteneri, turiști și comunități locale, proiectul va crea, va testa și va implementa un set de geoproduse specifice și autentice (geoCultură, geoActivități în aer liber) dezvoltate pe baza unor metode și tehnici de interpretare moderne, bazate pe o abordare de tip gamification (explicarea unor noțiuni complexe prin intermediul jocurilor). Utilizând o modalitate inovatoare de interpretare a patrimoniului geologic, geoparcurile participante în cadrul proiectului Danube GeoTour vor atrage noi turiști interesați să viziteze cât mai multe dintre aceste teritorii. Abordarea de tip gamification va încuraja comunitățile locale și turiștii să se implice, să învețe și să creeze produse recunoscute în cadrul GeoTour. De asemenea, va permite geoparcurilor din regiunea Dunării să își consolideze vizibilitatea și identitatea la nivel national și international, iar cooperarea în domeniul geoturismului va genera beneficii socio-economice pentru comunitățile locale de pe teritoriul geoparcurilor.
 3. Să consolideze parteneriate transnaționale și să stabilească un marketing comun în cadrul Danube GeoTour, bazate pe concepte digitale inovatoare respective pe instrumente creative de marketing și de cooperare.
  Pe parcursul derulării proiectului, IHC va realiza un mic centru de vizitare în Idija Geopark, ca parte a Rețelei de Centre de Vizitare Danube GeoTour, axat pe patrimonial geologic al unei zone foarte cunoscută pentru mina sa de mercur. Bakony-Balaton Geopark va reamenaja actualul Centru de Vizitare din Hegyestű și georutele, reprezentând un punct de referință pentru interpretarea vulcanismului, pentru proiectul Danube Geotour. Eisenwurzen Geopark va crea, în trei sate, puncte de interpretare inovatoare destinate explicării puterii apei în contextul istoriei geologice a teritoriului. Geopark Papuk își propune să amenajeze un punct de interpretare innovator, în aer liber, la Zvečevo, un sit ce va reprezenta un punct de referință în interpretarea rocilor metamorfice. NP Djerdap va amenaja un punct de interpretare la Tekija, un sat de pe malul Dunării, în apropierea Porților de Fier.

În cadrul proiectului, partenerii realizează mai multe materiale comune menite să promoveze conceptul și valorile geoparcurilor tuturor vizitatorilor din zona Dunării și de pretutindeni. Posterele realizate în cadrul WP3 de Institutul Republicii Slovenia pentru Conservarea Naturii sunt un exemplu în acest sens. Chiar dacă deocamdată sunt doar în limba engleză, ele ne ajută să descoperim și să apreciem importanța fosilelor, mineralelor și a geositurilor.

Accesează link-urile sau fotografiile de mai jos ca să descoperi o mulțime de informații utile!

Fosile
/public/photos/upload/files/FOSSILS_in_Danube_Geoparks.pdf
Minerale
/public/photos/upload/files/MINERALS_in_Danube_Geoparks.pdf
Geosituri
/public/photos/upload/files/GEOSITES_in_Danube_Geoparks.pdf

Mai multe detalii despre proiectul Interreg Danube GeoTour aici: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-geotour