EVS- European Virtual Seminar

EVS reprezintă o oportunitate pentru învățarea de nivel post-universitar, de tip e-learning, un schimb de experiență și comunicare transfrontalieră folosind metode moderne TIC. Este un model de rețea universitară în care Universitățile partenere își aduc aportul de experiență și resurse în domeniul dezvoltării durabile.

Platforma online EVS crează o punte și încurajează interacțiunea între profesorii și studenții din 8 Universități partenere și demonstrează ca mediul de învățare nu are limite. 

EVS este o comunitate de învățare pentru studenți complet separați geografic, cu un conținut educațional actual, autentic, bazat pe nevoile societății noastre, realizat cu metode noi ce țin de tehnologia informației, ceea ce facilitează comunicarea și interacțiunea la nivel internațional între studenți.

Tema principală de care se leagă toate studiile de caz aferente seminarului, este dezvoltarea durabilă în Europa. Problemele ce țin de dezvoltare durabilă de obicei sunt deosebit de complexe și soluțiile posibile diferă de la specificul unei țări la al alteia, în funcție de trecutul cultural și social. Competențele transfrontaliere, capacitatea de a comunica și a colabora mai departe de granițele unei țări, a unei culturi, un schimb de experiență și expertiză, oferă variante pentru o dezvoltare durabilă eficientă.

În cadrul EVS, studenții cu background diferit lucrează în echipe interdisciplinare de 5-6 studenți din țări diferite și colaborează pentru a realiza un proiect de cercetare despre un studiu de caz ales anterior din domeniul dezvoltării durabile. Provocarea constă în găsirea unei bune comunicări, punerea în comun a ideilor tuturor membrilor echipei care vin din culturi diferite și au experiențe și vârste diferite, pentru a ajunge la un rezultat omogen în privinta cercetării și realizării proiectului final.

Procesul de învățare diferă mult față de metodele clasice, întrucât nu există lecții predate, studenții lucrează în echipe internaționale și multidisciplinare, fac schimb de materiale, date, informații, dar nu se pot întâlni față în față, ceea ce crește dificultatea colaborării și a tuturor proceselor sociale dezvoltate în cadrul unor echipe de lucru. Toată interacțiunea are loc online, ei stabilindu-și câteva întâlniri Skype pentru dezbateri. Echipele beneficiază de susținerea unui tutore și a unui coordonator din partea Universităților partenere.

Seminarul se desfășoară pe parcursul a 16 săptămâni, este un curs atipic, mai lung decat toate celelalte,  pentru a oferi condiții favorabile studenților pentru participarea activă la acest mediu virtual de invățare. Trebuie luat în calcul că acest seminar presupune o cercetare serioasă asupra problemelor de dezvoltare durabilă din cadrul fiecărui studiu de caz, colaborare în punerea în comun a ideilor membrilor echipelor, în condițiile în care studenții trebuie să își urmeze și programul obișnuit al facultăților. Pentru a spriji acest nou tip de învățare, seminarul este împărțit după cum urmează:

 1. Orientare și alegerea temelor (2 săptămâni)
 2. Crearea și consolidarea echipelor (2 săptămâni)
 3. Scrierea propunerii de proiect pentru fiecare echipă (4 săptămâni)
 4. Cercetarea asupra studiului de caz și scrierea raportului de cercetare (8 săptămâni)

Studiile de caz: DEC- Decoupling of Environmental Pressure from Quality of Life, GEO-Geoconservation in Hateg Country Dinosaur Geopark, NAT-Innovation in European Nature Conservation Policy, UCA-Urban Climate Adaptation.

Studenții trebuie să lucreze aproximativ 120 de ore (8-10 ore/săptămână).

După absolvirea cursului, pentru care studenții primesc o diploma
separată de cea de absolvire a programului de master/post-universitar,
aceștia ar trebui să poată:

 • Descrie și poate utiliza conceptul de dezvoltare durabilă;
 • Analiza probleme de dezvoltare durabilă dintr-o perspectivă europeană;
 • Conecta probleme de politici locale, naționale și europene la o
  schimbare a societății sau la o tranziție către dezvoltare durabilă;
 • Coopera cu studenți de diferite naționalități și din medii culturale și disciplinare diferite;
 • Integra diferite viziuni culturale și disciplinare legate de probleme de sustenabilitate  și
  să vină, ca grup, cu o definiție mai dezvoltată a problemei și de
  asemenea o propunere pentru rezolvarea problemei identificate;
 • Utiliza sistemul de conferință virtuală/pe calculator/online eficient pentru a învăța și a colabora.

 Universități partenere: