Geo-Biologie Aplicata in Conservarea Patrimoniului Natural si Cultural

Programul Geo-Biologie Aplicata in Conservarea Patrimoniului Natural si Cultural urmareste aprofundarea teoretică si practica a problematicii specifice domeniului conservarii patrimoniului natural si cultural in general, cu aplicatii speciale in ariile protejate. Programul are un demers pluri- inter- si transdisciplinar, realizand conexiuni intre disciplinele domeniului Stiintelor Vietii si ale Pamintului cu cele din domeniile economic, de planificare si administrare a resurselor naturale si culturale.

Parteneriatele locale, nationale si internationale, asigura deschiderea spre tendintele noi din domeniu, atragerea de specialisti, dezvoltarea de noi module on-line de formare. Programul vizeaza dezvoltarea unor competente specifice necesare intelegerii corelatiei cu domeniele socio-economic, cultural si educational, cu o abordare particulara pentru ariile protejate de diverse tipuri. Incepind din acest an, in parteneriat cu Fundatia ProPark, studentii pot urma cursul Specialist Arii Protejate, specializare recunoscuta in Clasificarea Ocupatiilor din Romania.

Obiective de formare

Programul ofera o experienta de tip blended learning prin imbinarea cursurilor directe cu cele on line oferite de European Virtual Seminar si platforma ProPark si utilizarea cunostintelor dobindite pentru aplicatii de teren multidisciplinare.

Pe langa cursurile de familiarizare cu metodele si conceptele din
geologie, geografie, biologie, masterul propune cursuri in urmatoarele
domenii: evaluarea patrimoniului geologic, geoconservare, geoparcuri,
evaluarea si interpretarea patrimoniul natural si cultural, management
de arii protejate, dezvoltare durabila, scriere de proiecte
.

La absolvire, studentii pot obtine, pe langa diploma de master,
Certificatul de Specialist Arii Protejate si un certificat EVS, ce
dovedeste urmarea cursului on line European Virtual Seminar in
Sustainable Development.

Detalii programului de master:

http://www.master-geobio.ro

https://www.facebook.com/fgg.gba/