Forumul geoparcurilor

Este o structură fără personalitate juridică, înființată în conformitate cu prevederile Programului UNESCO pentru Geoștiinte și Geoparcuri, în țările în care există Geoparcuri Internaționale UNESCO. 

În România, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului este primul geoparc membru în Rețeaua Globală a Geoparcurilor, declarat sit UNESCO pentru perioada 2015 – 2018, revalidat în 2019, al cărui statut de Geoparc Internațional este administrat de Universitatea din București.

Forumul Național al Geoparcurilor din România (Forumul) este un organism informal, format dintr-un parteneriat între Comisia Națională a României pentru UNESCO, Geoparcurile Internaționale UNESCO din România și entități ce pot susține dezvoltarea noilor Geoparcuri Internaționale UNESCO pe teritoriul României.  

Obiectivele Forumului sunt:

 • Promovarea Programului UNESCO pentru Geoparcuri în România și în străinătate;
 • Promovarea geoparcurilor și a patrimoniului geologic la nivel național și internațional;
 • Propunerea unui cadru de creare și funcționare a Geoparcurilor Internaționale      UNESCO în România;
 • Susținerea Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului în păstrarea statutului de Geoparc Internațional UNESCO;
 • Susținerea dezvoltării unor noi Geoparcuri Internaționale în România prin cooperare, consultanță, promovare;
 • Prezentarea, către UNESCO, a noilor candidaturi și ierarhizarea lor, în cazul mai multor candidaturi;
 • Reprezentarea Geoparcurilor din România în diferite instituții naționale și internaționale.

Componența Forumului:

Forumul este constituit din reprezentanții unor ministere, instituții și organizații cu expertiză și interese în dezvoltarea geoparcurilor și a conservării patrimoniului geologic, natural și cultural. În acest moment, Forumul este format din reprezentanții următoarelor entități:

 • Comisia Națională a României pentru UNESCO,
 • Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului ,
 • Universitatea din București,
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice,
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,
 • Ministerul Culturii,
 • Autoritatea Națională pentru Turism,
 • Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism,
 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR,
 • Institutul Geologic al României,
 • Institutul Național al Patrimoniului,
 • ProPark – Fundația pentru Arii Protejate,
 • Asociația de Ecoturism din România,

Cu rol de observatori, reprezentanții proiectelor Geoparcul Ținutul Buzăului, Geoparcul Perșani, Geoparcul Platoul Mehedinți, Geoparcul Oltenia de Sub Munte.

Orice nou Geoparc Internațional UNESCO din România devine membru de drept al Forumului, în momentul obținerii recunoașterii internaționale

Solicitările unor noi entități de a deveni membre se supun aprobării membrilor Forumului;

Activitatea Forumului se desfășoară la sediul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, din București, din cadrul Facultății de Geologie și Geofizică, Universitatea București, Bd. Nicolae Bălcescu, nr.1, sector 1, etaj 2, Sala Geomedia. 

Persoană de contact :

Cristina TOMA (Secretar Forum) 0729838427

GGN-EGN

Hateg

Conceptul de Geoparc a apărut în anul 2000, în Europa, odată cu crearea Rețelei Europene a Geoparcurilor (EGN). În anul 2004 a fost creată Rețeaua Globală a Geoparcurilor (GGN), iar pe 17 noiembrie 2015, UNESCO a recunoscut oficial acest concept prin Programul pentru Geoștiințe și Geoparcuri. Astfel, geoparcurile internaționale UNESCO sunt definite ca zone geografice unice în care siturile și peisajele de importanță geologică internațională sunt gestionate în baza unui concept holistic de protecție, educație și dezvoltare durabilă. Pentru a obține calitatea de membru al GGN orice geoparc aspirant trece printr-un proces complex de selecție și validare. După obținerea acestui statut, fiecare geoparc este re-evaluat de experți UNESCO, odată la patru ani. În prezent, 147 de astfel de teritorii din 41 de țări sunt membre ale GGN și beneficiază de recunoaștere UNESCO. Avantajul apartenenței la rețea constă în recunoașterea înaltei calității a unui geoparc, din punct de vedere științific, social și cultural și al geoproduselor oferite. În plus, rețeaua reprezintă un cadru pentru conceperea și implementarea de proiecte internaționale și schimburi de experiență. Află mai multe despre geoparcurile cu recunoaștere internațională din secțiunea Rețeaua Globală UNESCO a Geoparcurilor.

EGN (European GeoparK Network: http://www.europeangeoparks.org/)

GGN (Global Geopark Network: http://www.globalgeopark.org/)

Geoparcurile globale UNESCO

UNESCO

Geoparcurile fac parte din familia UNESCO prin Programul pentru Geoștiințe și Geoparcuri.

Geoparcurile globale UNESCO sunt teritorii unice, bine delimitate din punct de vedere geografic. Siturile și peisajele de importanță geologică internațională sunt gestionate holistic în scopul protejării lor, a educației pentru științele pământului care le implică și al dezvoltării durabile. Este nevoie de o abordare de jos în sus pentru a îmbina conservarea cu dezvoltarea durabilă, implicând în același timp comunitățile locale. În prezent, există 147 de Geoparcuri globale UNESCO în 41 de țări. 

Activitatea UNESCO cu geoparcurile a început în anul 2001. În 2004, 17 geoparcuri europene și 8 geoparcuri chineze s-au reunit la sediul UNESCO din Paris pentru a forma Rețeaua Globală a   Geoparcurilor (GGN), unde inițiativele naționale de patrimoniu geologic contribuie și beneficiază astfel de apartenența lor la o rețea globală de schimb și cooperare.

Pe 17 noiembrie 2015, cele 195 de state membre ale UNESCO au ratificat crearea unei noi etichete, Geoparcurile Globale UNESCO, în cadrul celei de-a 38-a Conferințe Generale a Organizației. Aceasta exprimă recunoașterea guvernamentală a importanței administrării siturilor și a peisajelor geologice deosebite într-o manieră holistică.

Organizația sprijină eforturile statelor membre de a înființa Geoparcuri globale UNESCO în întreaga lume, în strânsă colaborare cu Rețeaua Globală a Geoparcurilor.

UNESCO vă răspunde întrebărilor despre geoparcuri la următoarea adresă:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/