Locuri cu povești pe Valea Dinozaurilor, în Geoparc

Proiectul „Locuri cu povești pe Valea Dinozaurilor, din Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului” a pornit de la necesitatea valorificării unor elemente de patrimoniu cultural imaterial aparținând comunităților de pe teritoriul Geoparcului, mizând pe istoriile locului și pe dorința locuitorilor de a le transmite atât generațiilor mai tinere, cât și turiștilor dornici să descopere elemente inedite ale unui spațiu vizitat.

Proiectul urmărește patru direcții majore: o cercetare în teren, cursuri de formare a unor promotori locali bazate pe rezultatele cercetării, amenajarea unui spațiu multifuncțional destinat continuării activităților din proiect și promovare.

Cercetarea de teren își propune identificarea celor mai relevante narațiuni și istorii locale, care conservă elemente de patrimoniu cultural zonal, referitoare la: întâmplări personale, legende, narațiuni despre obiceiuri, meșteșuguri, obiecte tradiționale, rețete pentru preparate specifice, istorii ale locuri. Rezultatele cercetării sunt valorificate în dezvoltarea unei sesiuni de formare pentru promotorii culturali locali.

Sunt vizate două categorii de promotori: povestitorii din comunitatea tradițională și tinerii din comunitățile locale. Formarea promotorilor locali are în vedere pregătirea și facilitarea interacțiunii narator-vizitator, în scopul creșterii încrederii în valorile locale, dar și pentru dezvoltarea potențialului turistic al zonei. Tinerii promotori locali sunt, de asemenea, membri ai comunității, elevi, studenți sau voluntari pentru Geoparc interesați să se implice în oferirea de informații sau activități ce vizează promovarea zonei și a obiectivelor de pe teritoriul Geoparcului (un ghidaj local). Pentru că acești tineri sunt cei care interacționează cu un număr mare de vizitatori, tot ei au rolul de a-i îndruma pe cei din urmă către naratorii locali. În acest fel există premisele dezvoltării unei relații de interacțiune și colaborare între generații, dar și între categorii diferite de persoane, din comunități diferite, (turist-localnic), având ca scop comun conservarea, transmiterea extracomunitară și promovarea patrimoniului cultural local.

Un film de scurtmetraj cu interviuri va constitui un document de conservare și promovare a stării actuale a patrimoniului local, așa cum este acesta perceput în mentalul colectiv. Filmul va rămâne la dispoziția partenerilor. El va fi disponibil online (youtube) și utilizat în activitățile educaționale și în cele dedicate promovării patrimoniului cultural local.

Promovarea conceptului proiectului se va realiza folosind site-ul existent al geoparcului, într-o secțiune special dedicată. Aici utilizatorii vor putea identifica locurile, poveștile și istoriile locale identificate, precum și profilul, respectiv datele de contact ale promotorilor culturali locali din comunitate, instruiți în urma sesiunii de formare.

Tot în cadrul proiectului, cu sprijinul administrației publice a comunei Sântămăria Orlea, dorim să amenajăm o sală din fosta școală a satului Sânpetru, închisă activităților de educație formală, începând cu acest anul școlar 2018-2019 din cauza scăderii numărului de copii din localitate. Spațiul aparține Comunei Sântămăria Orlea și este oferit cu titlu gratuit Geoparcului, Școlii și Asociației Femeilor pentru derularea de activități culturale. Din acest motiv, școala a primit numele informal de „Școala de Dinozauri și Meserii”. Sala ce urmează să fie amenajată va avea un rol multifuncțional. Pe de o parte va putea găzdui traininguri, discuții, întâlniri cu grupuri mai mari (de cca 20 -30 de persoane), iar pe de altă parte poate fi spațiu de desfășurare a unor ateliere pentru vizitatori interesați de astfel de activități (ex. elevi care vizitează zona în timpul programului național „Școala Altfel”, grupuri de turiști cu copii). Aceste ateliere vor fi dezvoltate pe baza rezultatelor proiectului, în colaborare cu Școala Gimnazială Sîntămăria Orlea și Asociația Femeilor din Santamaria Orlea, ca parte a ofertei educaționale a Universității din București – Geoparcul Țara Hațegului.

Vizăm, de asemenea, organizarea a două evenimente de promovare a proiectului, unul în comunitate, la Școala de Dinozauri și Meserii din Sânpetru, iar cel de al doilea la București. Primul eveniment își propune să promoveze proiectul în comunitate, dar și în celelalte comunități de pe teritoriul Geoparcului. Cel de-al doilea eveniment este menit să aducă proiectul cultural și zona în atenția publicului din Capitală, contribuind astfel la creșterea numărului de vizitatori în zonă și susținerea dezvoltării durabile a comunității.

Proiectul este derulat de Universitatea din București prin Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului și ICUB, Comuna Sântămăria Orlea, Școala Gimnazială Sîntămăria Orlea și Asociația Femeilor din Santamaria Orlea și este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în aria tematică Patrimoniu cultural imaterial.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.