Proiectul Erasmus+ GEOTUR

Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului este studiu de caz în proiectul internațional GEOTUR, derulat de Universitatea din București în calitate de partener.

GEOTUR este primul proiect internațional Erasmus+ de formare profesională a unor ghizi în geoturism pentru geoparcuri și alte arii naturale protejate.

Proiectul propune dezvoltarea unui pachet de formare profesională pentru ghizi în geoturism și speologie. Materialele realizate în cadrul proiectului vor fi disponibile online, în sistem e-learning și vor fi dedicate interpretării patrimoniului geologic. De asemenea, sunt dezvoltate ghiduri suport pentru cei care doresc să dezvolte noi afaceri în servicii de asistență și ghidaj pentru turiști și vizitatori și în proiectarea unor itinerarii geoturistice legate de situri de interes geologic. Competențele dezvoltate vor avea la bază criteriile codului european al calificărilor și ocupațiilor și vor fi recunoscute prin Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET).

Proiectul GEOTUR este co – finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea cheie 2, ce vizează parteneriate strategice în domeniul formării profesionale (KA202). În proiect sunt implicate 6 instituții și geoparcuri reprezentând Spania, Italia, Ungaria, Slovacia și România și este coordonat de Asociación Grupo para el Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa (GDR Subbética), din Spania.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile aici: https://geotur.gruposubbetica.com/