EN RO
1Nume cu bold
subtitlul meu lorem ipsum

Geotur, proiect de formare a specialiștilor în geoturism

Universitatea din București este partener în proiectul GEOTUR, primul proiect internațional Erasmus+ de formare profesională a unor ghizi în geoturism pentru geoparcuri și alte arii naturale protejate. În perioada 26 - 29 iunie 2019, partenerii din Spania, Romania, Italia și Ungaria au avut o a doua întâlnire de lucru în Geoparcul Internațional UNESCO Novohrad – Nógrád, geoparc transfrontalier între Ungaria și Slovacia.

 

Proiectul GEOTUR propune dezvoltarea unui pachet de formare profesională pentru ghizi în geoturism și speologie. Materialele realizate în cadrul proiectului vor fi disponibile online, în sistem e-learning și vor fi dedicate interpretării patrimoniului geologic. De asemenea, vor fi dezvoltate ghiduri suport pentru cei care doresc să dezvolte noi afaceri în servicii de asistență și ghidaj pentru turiști și vizitatori și în proiectarea unor itinerarii geoturistice legate de situri de interes geologic. Competențele dezvoltate vor avea la bază criteriile codului european al calificărilor și ocupațiilor și vor fi recunoscute prin Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET).

 

În România, rezultatele proiectului vor fi utilizate în formarea de persoane interesate să se implice în desfășurarea de activități de geoturism, în Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, în geoparcul aspirant UNESCO Ținutul Buzăului, dar și în alte geoparcuri, parcuri naționale și naturale sau arii naturale protejate.

 

Proiectul GEOTUR este co – finanțat prin programul Erasmus+ , acțiunea cheie 2, ce vizează parteneriate strategice în domeniul formării profesionale (KA202). În proiect sunt implicate 6 instituții și geoparcuri reprezentând Spania, Italia, Ungaria, Slovacia și România și este coordonat de Asociación Grupo para el Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa ( GDR Subbética), din Spania.

 

Noutăți