EN RO
1Nume cu bold
subtitlul meu lorem ipsum

Parteneri

 

Universitatea din Bucureşti, cea mai importantă instituţie academică din România, este administratorul şi susţinătorul principal al geoparcului şi a proiectelor sale. Centrul Geomedia si Facultatea de Geologie şi Geofizică au fost implicate direct in organizarea şi coordonarea echipelor interdisciplinare de cadre didactice, specialişti şi studenţi ce au participat, in ultimii 14 ani, la proiectele şi activităţile educationale, de cercetare şi culturale derulate in Ţara Haţegului.

 

Universitatea Naţională de Arte – UNARTE, unicul aşezământ bucureştean de invăţământ superior in domeniul artelor vizuale, susţine componenta artistică a proiectelor propuse. Departamentul de Arte Textile şi Design Textil este implicat direct in realizarea expoziţiilor, in amenajarea Centrului pentru Ştiinţe şi Arte, in organizarea atelierelor de formare.

 

GeoEcoMar - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - este un centru de referinţă pentru Stiinţele Mării şi ale Pământului. Partener de tradiţie al geoparcului, asigură suportul ştiinţific şi material in derularea proiectului Balauri, Dragoni, Dinozauri şi in amenajarea Centrului pentru Ştiinţe şi Arte.

 

Muzeul Naţional al Ţăranului Român este partenerul geoparcului pentru componenta de patrimoniu cultural material şi imaterial. In decursul celor zece ani de colaborare au foat derulate numeroase proiecte şi evenimente comune precum: Ţinuturile României – Ţara Haţegului, Autoportret Sâtămăria Orlea, Dialogul Omului cu Pământul.

 

Consiliul Judeţean Hunedoara şi cele 11 consilii locale şi primării din Ţara Haţegului sunt membri in Consiliul Consultativ al Geoparcului şi parteneri de bază in planurile şi proiectele de dezvoltare durabilă locală.

 

Geoparcul este susţinut continuu de societatea civilă şi de comunităţile locale. Asociaţiile Geomedia, Drag de Haţeg, Centrul de Resurse pentru Acţiune Locală, Asociaţia Femeilor din Sântămăria Orlea, Asociatia GeoD, Asociaţia de Turism Retezat, Asociaţia de Ecoturism din România şi Fundaţia ProPARK sunt implicate in proiectele propuse.

 

Rețeaua EduGeoparc asigură parteneriatul educaţional. Aceasta reuneşte şcoli generale, instituţii educaţionale, asociaţii şi experţi in educaţie. Elevii din cluburile Exploratorii şi Voluntari pentru Geoparc sunt participanţi şi beneficiari ai activităţilor, creând o legatură directă intre programele educaţionale ale geoparcului, programele şcolare locale şi programele de formare profesională pentru viitori ghizi, acompaniatori montani sau agenţi de turism.

Noutăți