Universitatea din Bucuresti

Relatia cu Universitatea din Bucuresti

UB asigură susținerea financiară, administrativă și academică pentru administrarea geoparcului.

Educatie

Geoparcul este un spațiu unde se pot derula activități de educație, formare, cercetare pentru studenți și cadre didactice din UB;

Spatiu

Geoparcul reprezintă pentru facultățile din UB un spațiu ce poate atrage resurse materiale, de cercetare, educație;

Interdisciplinaritate

Geoparcul reprezintă un laborator de implementare a proiectelor interdisciplinare realizate de studenții UB;

Cursuri

Geoparcul susține derularea unor cursuri din masterul „Geo-Biologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural” și oferă posibilitatea dezvoltării unui master în arii protejate și a unui centru de formare pentru managementul ariilor protejate, în parteneriat cu Fundația ProPARK. Geoparcul este studiu de caz pentru un curs international, on-line, International Virtual Seminar Water and Climate, curs coordonat de Universitatea din Oldenburg;

Brand

Geoparcul folosește potențialul de brand al UB și oferă o bună bază pentru cooperări și proiecte naționale și internaționale. Poate asigura un dialog cu facultățile, centrele, persoane cu potențial de lucru în geoparc sau interesate de acesta și poate propune teme de proiecte de licență, master, doctorat;

ERASMUS

Geoparcul contribuie la derularea unor cursuri internaționale, cursuri intensive, mobilități ERASMUS.