GeoExploratorii

Este un proiect al Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului (GIUTH) care urmărește facilitarea înțelegerii de către elevi a informațiilor din sfera Om și Societate și a Științelor Pământului (geoștiințe).

 Încă din anul 2018 proiectul a fost pilotat, cu rezultate foarte bune, în 9 școli din Țara Hațegului. Proiectul se adresează în principal școlilor din Țara Hațegului, membre ale Rețelei EduGeoparc, dar și altor instituții de învățământ din țară, interesate să se alăture acestui proiect.

Decizia de participare la proiect aparține fiecărei școli și va fi recunoscută în baza unui acord de parteneriat. Profesorii implicați în proiect vor primi adeverințe de participare.

Activitățile se desfășoară în cadrul Cluburilor GeoExploratorii create în fiecare școală participantă.

În cadrul proiectului, elevii vor lua parte la o călătorie imaginară pe parcursul căreia descoperă importanța zonei în care locuiesc și a Geoparcului UNESCO prin activități ce vizează cunoașterea și inovația, excursii, crearea unui portofoliu de materiale educaționale și activități de promovare a geoștiințelor și a legăturii omului cu natura.

La finalul proiectului, fiecare școală participantă va avea un grup de elevi informați despre resursele și potențialul local, dar și despre conceptul de Geoparc, un portofoliu de materiale ce pot fi utilizate în cadrul activităților curriculare și extracurriculare și un spațiu amenajat de promovare a geoștiințelor în rândul celorlalți elevi din școală, a profesorilor și a vizitatorilor instituției de învățământ.

Scopul proiectului:

Creșterea gradului de interes privind noțiunile din sfera Om și Societate în rândul elevilor și al profesorilor din Rețeaua EduGeoparc și din școlile gimnaziale în general, prin intermediul activităților extrașcolare cu aplicabilitate în Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Familiarizarea elevilor și a profesorilor implicați în proiect cu valorile locale și conceptul de Geoparc Internațional UNESCO prin activități extrașcolare menite să evidențieze legătura existentă pe plan local între istoria planetei Pământ, natură, oameni și cultură.

– Colaborarea între membrii Rețelei EduGeoparc sau între școli gimnaziale din România prin derularea unui proiect comun.

– Dinamizarea Cluburilor GeoExploratorii existente și înființarea unora noi.

Grupuri țintă:

– elevii din învățământul primar și gimnazial

profesori și/sau a consilieri educativi din fiecare unitate de învățământ participantă la proiect

Beneficiari:

Beneficiari direcți: elevii și profesorii implicați în proiect

Beneficiari indirecți: toți elevii și profesorii de la școlile implicate în proiect, parteneri educaționali ai unităților de învățământ implicate, membrii comunităților locale, autorități locale, vizitatori ai Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului.

Recomandăm ca activitățile să fie derulate pe grupe de elevi cu maxim 10 – 15 participanți

Propuneri de activități:

·         Documentarea și prezentarea temelor:

          Timpul nostru, timpul geologic

          Vulcani și vulcanism

          Povestea pietrelor

          Povestea naturii

          Drumul de la dinozauri la fosile și înapoi

          Oameni, tradiții, meșteșuguri

·         Realizarea unor portofolii de materiale ale școlii. Materialele vor prezenta, într-o formă cât mai creativă și ușor de înțeles, noțiuni relevante pentru temele documentate. Pot fi pliante, afișe, postere, filme, piese de teatru,  experimente proprii, handcraft, jocuri etc.

·         Organizarea de excursii în teren, la care să participe membrii Clubului Exploratorii. Activitățile în teren vor viza punctele de vizitare și traseele Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului și vor avea drept scop consolidarea informațiilor obținute în activitățile desfășurate în cadrul Clubului GeoExploratorii. Excursiile pot fi organizate în cadrul programului ”Școala Altfel”, în timpul Săptămânii Europene a Geoparcurilor, Festivalului Dinozaurilor, Zilei Vulcanilor, Săptămânii  Geologiei, sau în orice perioadă de timp anunțată echipei GIUTH, cu cel puțin o săptămână înainte.

·         Amenajarea unui spațiu de tip ”Geopunct” în fiecare școală. Spațiul trebuie să aibă un concept unic și să reprezinte un mod de promovare a geoștiințelor și specificului local, atât în rândul elevilor și profesorilor din școală, cât și al comunității locale, al celorlalte școli și ai  partenerilor din alte proiecte. În amenajarea acestui punct pot fi utilizate materialele realizate în cadrul portofoliului.

·         Organizarea unui eveniment Geoexploratorii în cadrul școlii, cu scopul de a promova Clubul Geoexploratorii și de a le împărtăși celorlalți elevi ai școlii informațiile descoperite în cadrul activităților (ex. inaugurarea GeoPunctului, expoziție foto, piesă de teatru, prezentare publică, jocuri etc)

·         Prezentarea activităților pe rețelele de socializare (facebook, instagram, youtube, pinterest etc)