Forumul Național al Geoparcurilor

Este un organism informal, format dintr-un parteneriat între Comisia Națională a României pentru UNESCO, Geoparcurile Internaționale UNESCO din România și entități ce pot susține dezvoltarea noilor Geoparcuri Internaționale UNESCO pe teritoriul României.

Forumul Național al Geoparcurilor din România este o structură fără personalitate juridică, înființată în conformitate cu prevederile Programului UNESCO pentru Geoștiinte și Geoparcuri, în țările în care există Geoparcuri Internaționale UNESCO. 

În România, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului este primul geoparc membru în Rețeaua Globală a Geoparcurilor, declarat sit UNESCO pentru perioada 2015 – 2018, revalidat în 2019, al cărui statut de Geoparc Internațional este administrat de Universitatea din București.

 

Obiectivele Forumului sunt:

 • Promovarea Programului UNESCO pentru Geoparcuri în România și în străinătate;
 • Promovarea geoparcurilor și a patrimoniului geologic la nivel național și internațional;
 • Propunerea unui cadru de creare și funcționare a Geoparcurilor Internaționale UNESCO în România;
 • Susținerea Geoparcului Țara Hațegului în păstrarea statutului de Geoparc Internațional UNESCO;
 • Susținerea dezvoltării unor noi Geoparcuri Internaționale în România prin cooperare, consultanță, promovare;
 • Prezentarea, către UNESCO, a noilor candidaturi și ierarhizarea lor, în cazul mai multor candidaturi;
 • Reprezentarea Geoparcurilor din România în diferite instituții naționale și internaționale.

Componența Forumului:

Forumul este constituit din reprezentanții unor ministere, instituții și organizații cu experiență și interese în dezvoltarea geoparcurilor și a conservării patrimoniului geologic, natural și cultural. În acest moment, Forumul este format din reprezentanții următoarelor entități:

 • Comisia Națională a României pentru UNESCO,
 • Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului ,
 • Universitatea din București,
 • Ministerul Educației și Cercetării,
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,
 • Ministerul Culturii,
 • Autoritatea Națională pentru Turism,
 • Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism,
 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR,
 • Institutul Geologic al României,
 • Institutul Național al Patrimoniului,
 • ProPark – Fundația pentru Arii Protejate,
 • Asociația de Ecoturism din România,

Cu rol de observatori, reprezentanții proiectelor Geoparcul Ținutul Buzăului, Geoparcul Perșani, Geoparcul Platoul Mehedinți, Geoparcul Oltenia de Sub Munte.

Orice nou Geoparc Internațional UNESCO din România devine membru de drept al Forumului, în momentul obținerii recunoașterii internaționale.

Solicitările unor noi entități de a deveni membre se supun aprobării membrilor Forumului.

Activitatea Forumului se desfășoară la sediul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, din București, din cadrul Facultății de Geologie și Geofizică, Universitatea București, Bd. Nicolae Bălcescu, nr.1, sector 1, etaj 2, Sala Geomedia. 

Persoană de contact :

Cristina TOMA (Secretar Forum)  – 0729838427

Rețeaua Europeană a Geoparcurilor (European Geoparks Network - EGN)

Conceptul de Geoparc a apărut în anul 2000, și a fost inițiat de patru teritorii LEADER:

 • Reserve Geologique de Haute – Provence, Franța, 
 • Natural History Museum of Lesvos Petrified Forest, Grecia
 • Geopark Gerolstein/Vulkaneifel – Germania
 • Maestrazgo Cultural Park – Spania

Prin intermediul acestei colaborări statuate printr-o convenție, reprezentanții celor patru teritorii și-au propus ca prin Rețeaua Europeană a Geoparcurilor nou creată să promoveze patrimoniul geologic și dezvoltarea durabilă a teritoriilor lor.

În aprilie 2001, Rețeaua Europeană a Geoparcurilor a semnat cu UNESCO (Divizia de Științele Pământului) un acord de colaborare care a pus rețeaua sub auspiciile acestei prestigioase organizații internaționale.

Pe baza acestui model, în 2004, la Paris a fost fondată Rețeaua Globală a Geoparcurilor, ca parteneriat internațional dezvoltat sub umbrela UNESCO. Organismul nou creat urmărește dezvoltarea modelelor de bune practici și stabilirea unor standarde de calitate pentru teritoriile care integrează protejarea siturilor geologice de importanță mondială într-o strategie de dezvoltare economică durabilă.

În octombrie 2005, prin declarația de la Madonie (Italia), Rețeaua Europeană a Geoparcurilor este recunoscută ca filială oficială a UNESCO – Rețeaua Globală a Geoparcurilor în Europa. Astfel, UNESCO recunoaște în mod oficial că Rețeaua Europeană este o referință de urmat pentru crearea, la nivel mondial, de alte rețele continentale ale geoparcurilor.

În 2015, prin crearea Programului UNESCO pentru Geoștiințe și Geoparcuri, toate geoparcurile membre ale Rețelei Europene a Geoparcurilor și implicit a Rețelei Internaționale a Geoparcurilor, devin situri UNESCO. 

Un geoparc este admis în cadrul Rețelei în baza unor criterii clare de evaluare stabilite de Rețeaua Internațională a Geoparcurilor UNESCO. Geoparcurile membre în cadrul Rețelei sunt revalidate odată la patru ani.

Geoparcurile pot fi teritorii la nivel național sau teritorii transfrontaliere. În Europa sunt în prezent patru geoparcuri transfrontaliere la granițele dintre Irlanda de Nord (Marea Britanie) și Republica Irlanda, Ungaria și Slovacia, Germania și Polonia, respectiv Austria și Slovenia.

Rețeaua Europeană a Geoparcurilor s-a extins de la an la an astfel că, în 2024, ea cuprinde 109 de geoparcuri din 28 de țări europene.

Rețeaua Europeană a Geoparcurilor încurajează colaborarea și schimbul de experiență între geoparcurile membre. Printre activitățile comune desfășurate în geoparcurile europene se numără:

 • organizarea de conferințe internaționale și regionale;
 • activități de consolidare a capacității de dezvoltare a geoparcurilor;
 •  organizarea evenimentului „Săptămâna Europeană a Geoparcurilor”;
 • participarea la târguri de turism;
 • promovarea activităților geoparcurilor prin intermediul website-ului propriu, respectiv pe rețelele de socializare Facebook și Twitter;
 • editarea de publicații și a unui newsletter.

Mai multe detalii despre Rețeaua Europeană a Geoparcurilor sunt disponibile (în limbile engleză, italiană și portugheză) aici:

http://www.europeangeoparks.org/)

Geoparcurile Internaționale UNESCO (Global Geoparks Network - GGN)

Geoparcurile fac parte din familia UNESCO prin Programul pentru Geoștiințe și Geoparcuri.

Geoparcurile internaționale UNESCO sunt teritorii unice, bine delimitate din punct de vedere geografic. Siturile și peisajele de importanță geologică internațională sunt gestionate holistic în scopul protejării lor, a educației pentru științele pământului care le implică și al dezvoltării durabile. Este nevoie de o abordare de jos în sus pentru a îmbina conservarea cu dezvoltarea durabilă, implicând în același timp comunitățile locale. În prezent, există 213 de Geoparcuri internaționale UNESCO în 48 de țări. 

Activitatea UNESCO cu geoparcurile a început în anul 2001. În 2004, 17 geoparcuri europene și 8 geoparcuri chineze s-au reunit la sediul UNESCO din Paris pentru a forma Rețeaua Globală a Geoparcurilor (GGN), unde inițiativele naționale de patrimoniu geologic contribuie și beneficiază astfel de apartenența lor la o rețea globală de schimb și cooperare.

Pe 17 noiembrie 2015, cele 195 de state membre ale UNESCO au ratificat crearea unei noi etichete, Geoparcurile Internaționale UNESCO, în cadrul celei de-a 38-a Conferințe Generale a Organizației. Aceasta exprimă recunoașterea guvernamentală a importanței administrării siturilor și a peisajelor geologice deosebite într-o manieră holistică.

Organizația sprijină eforturile statelor membre de a înființa Geoparcuri Internaționale UNESCO în întreaga lume, în strânsă colaborare cu Rețeaua Globală a Geoparcurilor.

UNESCO vă răspunde întrebărilor despre geoparcuri la următoarea adresă:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/