Comuna Bretea Română

Comunitatile
Descriere

Comuna Bretea Română este situată pe cursul inferior al râului Strei, la 11 km distanță de orașul Hațeg, 38 km de Deva și 60 km de Petroșani. Are în componență 11 sate – Bretea Română (centrul de comună), Bățălar, Vâlcele, Vâlcelele Bune, Gânțaga, Covragiu, Plopi, Bretea Streiului, Măceu, Ruși și Ocolișul Mare și două cătune – Vâlceluța și Bercu. Populația numără 2856 de locuitori (cf Direcția Județeană de Statistică Hunedoara, 1 iulie 2018). 

Satele comunei sunt atestate documentar în perioada medievală, în secolele XIV-XV, când aparțineau de Cetatea Deva, dar existenţa lor este mult mai veche. Dovada o fac numeroasele descoperiri arheologice din zonă, între care ceramică din epoca neolitică, ruinele unei așezări dacice și cele ale unei villa rustica romane, un tezaur monetar format din 370 de drahme de aur emise la Dyrrachium (astăzi orașul Durrës din Albania) care se află acum în colecțiile Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva.

Economia locală se bazează în principal pe agricultură, producția de agregate de balastieră și producția de energie electrică (în octombrie 2019, Hidroelectrica SA a dat în folosință Hidrocentrala Bretea de pe râul Strei, cu o putere instalată de 12 MW). În comună există două branduri cunoscute de produse locale – dulciurile și pastele făinoase ale familiei Bălușe din satul Vâlcele și fructele de pădure ale companiei Continental Berries.

La revalidarea din 2018 a Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului ca membru al Rețelei Globale a Geoparcurilor, a fost acceptată alăturarea comunei Bretea Română la teritoriul Geoparcului.

>