Comuna Densuș

Comunitatile
Descriere

Comuna Densuş este constituită din şapte sate – Densuș (centrul de comună), Criva, Hățăgel, Peșteana, Peștenița, Poieni și Ștei şi are o populație de 1453 de locuitori (cf Direcția Județeană de Statistică Hunedoara, 1 iulie 2018). Este legată de celebra familie de intelectuali Densuşianu, cu doi membri ai Academiei Române – istoricul Nicolae Densușianu și filologul Ovid Aron Densușianu.

În comună există un obiectiv turistic de mare valoare istorică şi spirituală pentru ortodoxia română, biserica ortodoxă – monument istoric „Sfântul Nicolae” din Densuş. Aceasta datează din secolele XII-XIII și a fost considerată de marele istoric Nicolae Iorga „fără pereche în toată românimea”. Biserica a fost construită, după unele interpretări istorice, pe un templu antic închinat lui Zamolxe, după alţii, zeului Marte, din materialele aduse de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana. În satul Peşteana se găsesc biserica ortodoxă de secol XIII-XIV Sfântul Proroc Ilie, construită din piatră de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana, biserica  Peşteana – monument medieval de secol XV, Muzeul Satului Hațegan – un muzeu privat amenajat de localnicul Anton Socaciu, cunoscut de vizitatori ca nea Antonică şi rezervaţia botanică Mlaştina de la Peşteana, mlaştină oligotrofă cu populaţii de Roua Cerului (Drosera rotundifolia), o plantă insectivoră considerată relict din epoca glaciară și bumbăcăriță (Eriophorum vaginatum), specie aflată pe lista roșie a plantelor protejate. Pentru vizitarea acestei rezervații a fost amenajat un traseu turistic ce pornește din satul Peșteana, de la Muzeul Satului Hațegan.

Alte obiective educaționale și turistice de interes din comuna Densuș sunt reprezentate de Casa Vulcanilor, Livada Senzorială și Drumul Vulcanilor ce leagă valea Șteiului de satul Răchitova. Scopul îl constituie prezentarea fenomenelor vulcanice ce au avut loc la sfârșitul perioadei Cretacic, rocile rezultate, viața din insula Hațeg, dar și elementele de floră, faună şi peisaj rural din prezent.

>