Comuna Răchitova

Comunitatile
Descriere

Comuna Răchitova este formată din şapte sate: Răchitova – centrul de comună, Boşta, Ciula Mare, Ciula Mică, Goteşti, Mesteacăn şi Vălişoara, fiind atestată documentar, prima dată, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Comuna Răchitova este bine cunoscută în Ţara Haţegului, dar şi în toată Transilvania, datorită întinselor plantaţii de pruni din care localnicii prepară celebra ţuică de Răchitova. Cel mai reprezentativ monument istoric al comunei, pe lângă bisericile de secol XV – XVI din Răchitova, Ciula Mare şi Vălişoara, este cetatea – turn de pază construită din piatră masivă în secolul al XIV-lea pe un promotoriu.  Pe teritoriul satului Răchitova s-au descoperit vestigii ale exploatării aurului din antichitate, în perioada ocupaţiei romane şi din evul mediu. În satul Ciula Mare s-a descoperit ceramică din epoca bronzului, iar în satul Vălişoara 14 inele de aur şi unelte aparţinând neoliticului.

>