EN RO
1Nume cu bold
subtitlul meu lorem ipsum

Istoric

Geoparcul Dinozaurilor Ţara Hațegului a fost creat în cadrul unei colaborări interdisciplinare lansată şi coordonată de Universitatea din Bucureşti, în parteneriat cu: Consiliului judeţean Hunedoara, Consiliile şi primăriile din localităţile Baru, Pui, Sălaşu de Sus, Sântămăria Orlea, Haţeg, Toteşti, Râu de Mori, Sarmizegetusa, General Berthelot, Răchitova, Densuş, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Deva, Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, Universitatea Petroşani, Hidroconstrucţia SA, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Asociaţia Geoparcul Dinozaurilor Haţeg, alte organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale.

Echipa care a susţinut aplicarea proiectul de constituire a geoparcului a fost formată din: Prof. univ. dr. Dan Grigorescu (iniţiere şi coordonare proiect geoparc, director geoparc, expert geologie, paleontologie, geoconservare), conf. univ. dr. Alexandru Andrăşanu (coordonare studii interdisciplinare, realizare documentaţii, educaţie, proiecte, geoconservare), geol. Dan Palcu (multimedia, comunicare, promovare), prof. univ. dr. Dan Manoleli (dezvoltare durabilă), Cerc. Dorel Rusti (biodiversitate); Prof. univ. dr. Cristina Ochinciuc (arhitectură), Conf. univ. dr. Cătălin Sârbu (amenajarea teritoriului), Lect. univ. dr. Florin Lupescu (dezvoltare regională); Zoltan Csiki (paleontologie), Lect. univ. arh. Alină Bogheanu (arhitectură), Lect. univ. dr. Iuliana Gheorghe (botanică), Prof. univ. dr. Dan Cogalniceanu (biodiversitate), Prof. univ. dr. Grigore Buia (aplicaţii teren), Theodora Niculescu (grafica), cerc. Sorin Piperca, lect. Oana Ciobanu (sociologie), Ioan Glodeanu (relaţia cu comunităţile), Alex Bernad (documentare).

Iniţierea proiectului Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului a avut la baza rezultatele deosebite ale studiilor paleontologice efectuate în zonă, deschiderea manifestată de autorităţile locale pentru un astfel de proiect, experienţa colaborării cu Rezervaţia Geologică Haute Provence, lansarea conceptului de geoparc de către UNESCO, în 1998, la Conferinţa ProGEO de la Belogradcik (Bulgaria).

Momente cheie

Principalele momente parcurse în dezvoltarea proiectului şi a geoparcului sunt:

 • 2000 – Lansarea ideii creării Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului, conferinţa ProGEO, Praga;
 • 2001-2005 – Studii interdisciplinare (sociologie, geologie, biologie, ecologie, turism, arhitectură) ca bază pentru realizarea documentaţiilor ştiinţifice;
 • 2001 - Crearea unui parteneriat de proiect sub conducerea Universităţii din Bucureşti;
 • 2001 - Semnarea unui acord de parteneriat cu primăriile din teritoriul Geoparcului;
 • 2001 - Crearea Asociaţiei Geoparcul Dinozaurilor Haţeg - AGDH;
 • 2003 – Realizarea ilustrării de temă pentru Muzeul Dinozaurilor (în aer liber) de la Nălaţvad;
 • 2003 – Annual workshop of ProGEO Network Group. Adoptarea Declaraţiei de la Haţeg şi menţionarea geoparcurilor ca o direcţie de acţiune în cadrul WG1;
 • 2003 – 2004 – Realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal (PATZIC);
 • 2003 – Realizarea unei strategii de agroturism;
 • 2003 – Realizarea Centrului pentru Educaţia Adulţilor – com. General Berthelot;
 • 2004 – Realizarea documentaţiei pentru instituirea statutului de arie protejată;
 • 2004 -  Recunoaşterea oficială la nivel naţional ca parc natural (HG2151/30/11//2004);
 • 2004 -Dosar de candidatură pentru a deveni membru în Reţeaua Europeană a Geoparcurilor;
 • 2005 – Acceptarea ca membru cu drepturi depline în Reţeaua Europeană a Geoparcurilor şi în Reţeaua Globală a Geoparcurilor (UNESCO);
 • 2005 – Încercarea de a crea un Grup de iniţiativă interministerial sub patronajul UNDP pentru susţinerea proiectelor geoparcului;
 • 2005 – Crearea Asociaţiei Intercomunale Ţara Haţegului iniţiată de Universitatea Bucureşti;
 • 2005 – Crearea în cadrul Centrul Geomedia a Biroului pentru Administrarea Geoparcului;
 • 2005 – Întocmirea dosarului de candidatură pentru preluarea administrării Geoparcului;
 • 2005 – Încredinţarea administrării Geoparcului către Universitatea din Bucureşti (contract);
 • 2004 – Realizarea dosarului de candidatură pentru Reţeaua Europeană a Geoparcurilor
 • 2005 – Primirea în Reţeaua Europeană şi Reţeaua Mondială a Geoparcurilor;
 • 2006 – Realizarea primului produs ecoturistic “Fluturi şi dinozauri în Tara Hategului”;
 • 2006 – Realizarea proiectului cultural “Sântămăria Orlea – Autoportret”
 • 2007 – Crearea unei structuri independente de administrare, în cadrul Universităţii din Bucureşti: Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului;
 • 2007 – Demararea realizării Planului de management;
 • 2008 – Realizarea unui Corporate ID - logo, materiale de promovare, trasee de vizitare (Dan Palcu)
 • 2008 – Reevaluarea geoparcului de către EGN şi GGN. Prelungirea cu doi ani a statutului de membru în cele două reţele, până la o nouă evaluare;
 • 2008 – 2009 – Investiţii pentru extinderea Centrului de Educaţie a Adulţilor - com. General Berthelot
 • 2008 – 2011 – Derularea proiectului finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu “Întocmirea Planului de management al Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului"
 • 2009 – 2011 – Derularea proiectului “Conservarea Bio şi Geodiversităţii ca suport al dezvoltării durabile şi al creşterii economice şi sociale a zonei Ţara Haţegului -  Retezat” şi crearea Centrului de Cercetare pentru Biodiversitate şi Geodiversitate în cadrul Conacului Berthelot
 • 2010 – Evaluarea din partea EGN şi GGN
 • 2014 - Evaluarea din partea EGN şi GGN

Noutăți